ჩხიკვიშვილი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ჩხიკვიშვილი შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: