ჩრდილოეთის ომი (მრავალმნიშვნელოვანი)

ვიკიპედიის მრავალმნიშვნელობის გვერდი

ტერმინი ჩრდილოეთის ომი შეიძლება აღნიშნავდეს: