ჩოგბურთის ბურთი — ყვითელი ან თეთრი ბურთი, რომელიც იხმარება ჩოგბურთის თამაშში.

ჩოგბურთის ბურთი

ჩოგბურთის ბურთის დიამეტრი უნდა იყოს არანაკლებ 6.35 სმ და არაუმეტეს 6.67 სმ-ისა, ხოლო მისი წონა 56,7–58,5 გ.