ჩანდრაგუპტა Iძველი ინდოეთის მეფე. გუპტების დინასტიის წარმომადგენელი. ეკუთვნოდა მაგადჰას მეფეების გვარს. საგარეო პოლიტიკისა და სამხედრო საქმეში წარმატების შედეგად მთელი მაგადჰის მეფე გახდდა (320-340). საფუძველი ჩაუყარა გუპტების იმპერიას.

ლიტერატურა

რედაქტირება