ჩათახი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ჩათახი შეიძლება აღნიშნავდეს: