შურდული (მრავალმნიშვნელოვანი)

ტერმინი შურდული შეიძლება აღნიშნავდეს: