შუბანი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი შუბანი შეიძლება აღნიშნავდეს:

  • შუბანი - სოფელი ბაღდათის მუნიციპალიტეტში
  • შუბანი - სოფელი შუახევის მუნიციპალიტეტში
  • შუბანი - სოფელი ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში