შიუკაშვილი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი შიუკაშვილი შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: