შვილდოსანი–ლიტერატურული ალმანახი, გამოიცა ქუთაისში 1920 წლის თებერვალსა და მარტში. მისი რედაქტორი იყო სანდრო ცირეკიძე. გამოიცა ალმანახის სამი ნომერი ორ წიგნად. ჟურნალში იბეჭდებოდნენ კოლაუ ნადირაძე,რაჟდენ გვეტაძე, შალვა აფხაიძე, ტიციან ტაბიძე, ნიკოლო მიწიშვილი, შალვა კარმელი, ნიკო ლორთქიფანიძე.

ლიტერატურა რედაქტირება

  • სიგუა, სოსო. „მოდერნიზმი“, თბ. „მწერლის გაზეთი“, 2008