შარავანდედი (საშ. სპარს. შაჰრავანდ — მეფური, ბრწყინვალე):

  • მოძველებული — სამეფო გვირგვინი;
  • მოძველებული — გვირგვინოსანი, მეფე. თანამედროვე ქართულში „შარავანდედი“. იმავე მნიშვნელობით იხმარება, რაც „შარავანდი“, — ვისიმე ან რისამე თავს მდგარი წარმოდგენითი თუ რეალური სხივის გვირგვინი, ნათელი.

ლიტერატურა რედაქტირება