შავი ლითონებირკინისა და რკინის შენადნობების ტექნიკური სახელწოდება. შავი ლითონებია: ფოლადი, თუჯი, ფეროშენადნობები (მაგალითად: სილიკომანგანუმი, სილიკოკალციუმი, ლითონური მანგანუმი, ლითონური ქრომი, კრისტალური სილიციუმი და სხვა).

ლიტერატურა

რედაქტირება