ყუმური

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ყუმური შეიძლება აღნიშნავდეს: