ყორღანი (მრავალმნიშვნელოვანი)

ყორღანი შეიძლება აღნიშნავდეს: