ყაზანჩი (ჯულფა)

სოფელი აზერბაიჯანში, ჯულფის რაიონი.