ქურდობა — სხვისი ქონების ფარულად დაუფლება მითვისების მიზნით. ქონების დაუფლება ფარულია, როდესაც დამნაშავეს ჰგონია, რომ სხვებისგან შეუმჩნევლად მოქმედებს. ამით განსხვავდება ის ძარცვისგან. ნივთის წაღება დროებით გამოსაყენებლად ქურდობად არ მიიჩნევა.

ლიტერატურარედაქტირება