ქურდიანი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ქურდიანი შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: