არსებითი სახელი ქრონოგრაფი შეიძლება აღნიშნავდეს შემდეგს:

  • ქრონოგრაფი — ძველი წერილობითი ძეგლი, რომელიც წარმოადგენს მსოფლიო ისტორიის ზოგად მიმოხილვას ბიბლიური ლეგენდებისა და ბიზანტიური წყაროების გამოყენებით;
  • ქრონოგრაფი — დროის უმცირესი მონაკვეთების გასაზომი ან ამა თუ იმ მოვლენის დროის ცალკეული მომენტების სარეგისტრაციო ხელსაწყო.