ქორწინება (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ქორწინება შეიძლება აღნიშნავდეს: