ქორწინება (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ქორწინება შეიძლება აღნიშნავდეს:


  • ქორწინება - ქალსა და მამაკაცს შორის კანონით ან ჩვეულებით ნებადართული კავშირი
  • ქორწინება - ქართული ალმანახი