ქართული პროგრამული სისტემები (GSS)

შპს ქართული პროგრამული სისტემები (GSS) — ქართული კომპანია, რომელიც საქართველოში აწარმოებს და ყიდის ქართულ პროგრამულ უზრუნველყოფას.

ორგანიზაციის მიზანია დაეხმარობს კერძო პირებსა თუ სხვადასხვა ორგანიზაციებს, როგორც საქართველოს ისე მსოფლიო ბაზარზე მოახდინონ ბიზნესს პოტენციალის სრული რეალიზირება.

კომპანია ბაზარზე წარმოდგება მისი ორი ძირითადი პროდუქტით SuperFin და GSS კოდექსით, რომლითაც ხდება ბაზრის ორი სეგმენტის - ბუღალტრებისა და იურისტების უზრუნველყოფა.

SuperFin- საბუღალტრო აღრიცხვის სრული ავტომატიზაცია, რომლითაც სრულად და მარტივად ეწყობა ნებისმიერი ფირმის ან საწარმოს საბუღალტრო საქმიანობა.

GSS კოდექსი - საქართველოში მიღებული საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტების ყველაზე დიდი ონლაინ ბიბლიოთეკა.

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება