ქალაქი (ორდუბადი)

სოფელი აზერბაიჯანში, ორდუბადის რაიონი.