ფუძე (ენათმეცნიერება)

ფუძე — სიტყვის ძირითადი მნიშვნელობის მქონე ნაწილი. იგი წარმოადგენს სიტყვის აუცილებელ ელემენტს - არ არსებობს სიტყვა ფუძის გარეშე. ფუძისეულ მორფემებს სიტყვათა წარმოება შეუძლიათ როგორც აფიქსების თანხლებით, ასევე დამოუკიდებლად.

მაგალითები რედაქტირება

შემდეგი მაგალითები შეიცავს ფუძეს წავ

  1. ვსწავლობ (მე)
  2. სწავლობ (შენ)
  3. სწავლობს (ის)
  4. ვსწავლობთ (ჩვენ)
  5. ისინი სწავლობენ
  6. მასწავლებელი
  7. კითხვის სწავლა
  8. წავლული

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება