ფუტკრის გამოზამთრება

ფუტკრის გამოზამთრებაფუტკრის ოჯახის შენახვა ზამთარში. საქართველოში ფუტკარი გარეთ ზამთრობს, ხოლო მკაცრი ზამთრის პირობებში კი იყენებენ სპეციალურ საზამთრო შენობებს. ფუტკრის კარგად გამოსაზამთრებლად საჭიროა საფუტკრისათვის შესაფერისო ადგილმდებარეობის შერჩევა და ფუტკრის ოჯახების მოხერხებულად განლაგება, ბუდეების სწორად შედგენა, ფუტკრებისა და ფიჭების რაოდენობის შესაბამისობა, საზამთროდ ფუტკრის ოჯახის უზრუნველყოფა ნორმით დადგენილი მარალხარისხოვანი საკვებით, ნორმალური დათბუნებით.

ლიტერატურა რედაქტირება