ფუნქციონალიზმი

მრავალმნიშვნელოვანი

ტერმინს ფუნქციონალიზმი რამდენიმე მნიშვნელობა აქვს: