ფუნქცია (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ტერმინით ფუნქცია შეიძლება აღნიშნული იყოს: