ფოთოლნიკაპა ღამურები

ფოთოლნიკაპა ღამურები არის ძუძუმწოვრების ოჯახი ხელფრთიანების რიგისა.

ფოთოლნიკაპა ღამურეები
მეცნიერული კლასიფიკაცია
სამეფო:  ცხოველები
ტიპი:  ქორდიანები
კლასი:  ძუძუმწოვრები
რიგი:  ხელფრთიანები
ოჯახი:  ფოთოლნიკაპა ღამურეები
ლათინური სახელი
Mormoopidae