ფიჩორი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ფიჩორს აქვს რამდენიმე მნიშვნელობა:

  • ფიჩორი — მდინარე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში
  • ფიჩორი — სოფელი გალის მუნიციპალიტეტში