ფალიაშვილი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ფალიაშვილი შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: