ფაილების მენეჯერი (ინგლ. file manager) — კომპიუტერული პროგრამა, რომელიც წარმოადგენს ფაილთა სისტემებსა და ფაილებთან მომხმარებლის ინტერფეისს. ფაილების მენეჯერი საშუალებას იძლევა შევასრულოდ ხშირად გამოყენებადი ოპერაციები — შექმნა, გახსნა/დათვალიერება, რედაქტირება, გადაადგილება, კოპირება, წაშლა, ძებნა და სხვა.

ძირითადი ფუნქციების გარდა ზოგიერთ ფაილების მენეჯერს აქვს რიგი დამატებითი საშუალებები, როგორებიცაა: ქსელში მუშაობა (FTP, NFS და სხვების საშუალებით), სარეზერვო კოპირება, პრინტერების მართვა და სხვა.

გამოყოფენ ფაილების მენეჯერის სხვადასხვა ტიპებს, მაგალითად:

  • სანავიგაციო და სივრცობრივს — ზოგჯერ უზრუნველყოფს ამ რეჟიმებს შორის გადართავს.
  • ორპანელიანი — ხშირ შემთხვევაში გვერდიგვერთ აქვთ ორი იდენტური პანელი ფაილების ჩამონათვალით, კატალოგთა ხით და სხვ.

ცნობილი ორპანელიანი ფაილების მენეჯერებირედაქტირება

 
Midnight Commander OpenBSD-ზე

ნავიგაციური ფაილების მენეჯერებირედაქტირება

 
Thunar 0.8.0
 
Konqueror

სამგანზომილებიანი ფაილების მენეჯერებირედაქტირება

 
სამგანზომილებიანი ფაილების მენეჯერის ნიმუში — File System Visualizer

იხილეთ აგრეთვერედაქტირება