ურალის ფედერალური ოკრუგი

ტერმინს „ურალი “ აქვს სხვა მნიშვნელობებიც, იხილეთ ურალი (მრავალმნიშვნელოვანი).

ურალის ფედერალური ოკრუგი — ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ფორმირება რუსეთის ურალის ნაწილში. შეიქმნა რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის 2000 წლის 13 მაისის ბრძანებულებით.

ურალის ფედერალური ოკრუგი

მოსახლეობა - 12,2 მლნ. ფართობი - 1.788 ათასი. მთავარი ქალაქია ეკატერინბურგი. რეგიონი მოიცავს ფედერაციის 6 სუბიექტს:


ავტონომიური ოკრუგები:


ოლქები: