უნგრეთის სახელმწიფო დროშაუნგრეთის ეროვნული სიმბოლო გერბთან და ჰიმნთან ერთად. დღევანდელი დროშა მიღებულ იქნა 1989 წლის 23 ოქტომბერს. დროშის მართკუთხა პანელი სამი ჰორიზონტალური ზოლისგან: შუა — წითელი, შუა — თეთრი და ქვედა — მწვანე. დროშის პროპორცია — 2:3-ზეა.

უნგრეთის სახელმწიფო დროშა
უნგრეთი

სახელმწიფო დროშა
(1 ოქტომბერი, 1957 — 23 ოქტომბერი, 1989
უნგრეთის დემოკრატიული რესპუბლიკის დროშა)
მიღებულია 23 ოქტომბერი, 1989
პროპორცია 2:3
წინა დროშები

სამთავრობო დროშა
პროპორცია 1:2

სამთავრობო დროშა (არაოფიციალური)

დროშის ფერები: წითელი — უნგრელი პატრიოტების მიერ დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლაში დაღვრილი სისხლი. თეთრი — მორალური სიწმინდე და უნგრელი ხალხის დიდგვაროვნული იდეალები. მწვანე — უკეთესი მომავლის იმედი.

გალერეა რედაქტირება