უნგრეთის სახელმწიფო გერბი წარმოადგენს ევროპულ ფარს, რომლის მარცხენა (ჰერალდიკურად მარჯვენა) ნაწილი შვიდგზის პარალელური მეწამული და ვერცხლის ზოლებია, ხოლო მარჯვენა (ჰერალდიკურად მარცხენა) ზურმუხტოვან სამწვეროვან ბორცვზე ძევს ოქროს გვირგვინი, რომელზეც აღმართულია პატრიარქის ჯვარი. ფარის თავზე მოცემულია წმინდა შტეფანის გვირგვინი.

უნგრეთის გერბი
დეტალები
მატარებელი უნგრეთი
დამტკიცდა 3 ივლისი, 1990
გვირგვინი წმინდა შტეფანის გვირგვინი

ისტორია რედაქტირება

გერბი სახელწოდება წლები
 
არფადოკთა ზოლები 855-1301
 
ორმაგი ჯვარი არაუადრეს 1000/1001
 
ბელა III ჯვარი 1172-1196
 
იმრეს ჯვარი 1196-1204
 
მემკვიდრეობა-არფადოკები და ანჟუები 1310-1342
 
უნგრეთის წმინდა გვირგვინი მე-19 საუკუნე
 
დიდი უნგრეთი 1815
 
უნგრეთის რევოლუცია 1849
 
ჰორტის რეგენტობა, სალაშის დიქტატურა 1945
 
უნგრეთის სახალხო რესპუბლიკა 1949-1956
 
გულაშ-კომუნიზმი 1956-1957
 
უნგრეთის სახალხო რესპუბლიკა 1957-1990
 
უნგრეთის რესპუბლიკა დღემდე