უიკლოუ (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ტერმინით უიკლოუ შეიძლება აღნიშნული იყოს: