ტრიფტორქლორმეთანი

ტრიფტორქლორმეთანი (იგივე ქლორტრიფტორმეთანი) ფრეონი, R-13, CFC-13, ან ფრეონი-13 , წარმოადგენს უფერო, არაფეთქებად, არააგრესიულ ქლორფტორნახშირბადიან ნაერთს (CFC), ასევე წარმოადგენს შერეულ ჰაგოგენმეთანს. ის გამოიყენება როგორც მაცივარ აგენტი, მაგრამ მისი ოზონის ფენის დაშლის მაღალი პოტენციალის გამო მისი წარმოება და გამოყენება აკრძალულია მონრეალის ოქმის მიხედვით.

Chlorotrifluoromethane-2D.svg
Chlorotrifluoromethane-3D-vdW.png

ფიზიკური თვისებებირედაქტირება

თვისებები მნიშვნელობები
სიმკვრივე (ρ) -127,8 °С-ზე (სითხე) 1.603 გრ/სმ³
სიმკვრივე (ρ) დუღილის ტემპერატურისას (აირი) 6.94 კგ/მ³
სიმკვრივე (ρ) 15 °С-ზე (აირი) 4,41 გრ/სმ³
ტემპერატურის სამმაგი წერტილი (T t) -181 °C (92 K)
კრიტიკული ტემპერატურა (Tc) 28.8 °C (302 K)
კრიტიკული წნევა (pc) 3.86 მპა (38.6 ბარი)
კრიტიკული სიმკვრივეc) 5.5 მოლ.ლ−1
ორთქლის წარმოქმნის ფარული სითბო დუღილის ტემპერატურის დროს 149.85 კჯ.კგ−1
კუთრი თბოტევადობა (ხვედრითი თბოტევადობა) მუდმივი წნევის დროს (С р ) და ტემპერატურის -34,4 ° C-ზე 0.06 კჯ.მოლ −1 .K -1
კუთრი თბოტევადობა (ხვედრითი თბოტევადობა) მუდმივი მოცულობის (C V ) და -34,4 °C ტემპერატურის დროს 0.051 კჯ.მოლ −1 .K −1
შეფარდებითი კუთრი თბოტევადობა (შეფარდებითი ხვედრითი თბოტევადობა) ტემპერატურა -34,4 °C-ზე 1.168016
შეკუმშვის ფაქტორი (შეკუმშვის კოეფიციენტი), ტემპერატურის 15 °C-ზე 0.9896
აცენტრიკის ფაქტორი (აცენტრიკის კოეფიციენტი) (ω) 0.17166
სიბლანტე (η) 0 °C-ზე (აირი) 13.3 მპა.წმ (0.0133 სანტიპუაზი)
სიბლანტე (η) 25 °C-ზე (აირი) 14.1 მპა.წმ (0.01440 სანტიპუაზი)
ოზონის დაშლის პოტენციალი (ოზონის ფენის დაშლის შესაძლებლობის კოეფიციენტი) (ODP) 1 ( CCl 3 F = 1) 1.0 (CCl3F = 1)
გლობალური დათბობის პოტენციალი (GWP) 14 000 (CO2 = 1)

რესურსები ინტერნეტშირედაქტირება