ტოლგვერდა სამკუთხედი

ტოლგვერდა სამკუთხედი ან წესიერი სამკუთხედი — წესიერი მრავალკუთხედი სამი გვერდით, პირველი წესიერ მრავალკუთხედთა შორის. წესიერი სამკუთხედის ყველა გვერდი ერთმანეთის ტოლია, ასევე ყველა კუთხე 60°-ია. ამასთან წესიერი სამკუთხედი ტოლგვერდა სამკუთხედადაც ითვლება.

წესიერი სამკუთხედი

თვისებებირედაქტირება

ვთქვათ   — წესიერი სამკუთხედის გვერდია,   — შემოხაზული წრეწირის რადიუსი,   — ჩახაზული წრეწირის რადიუსი.

წესიერ სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის რადიუსი, გამოსახული მისი გვერდით

 .

წესიერ სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსი, გამოსახული მისი გვერდით

 .

წესიერი სამკუთხედის პერიმეტრი ტოლია

 .

წესიერი სამკუთხედის სიმაღლე:

 ,

წესიერი სამკუთხედის ფართობი გამოითვლება:

 .

რესურსები ინტერნეტშირედაქტირება