ტიმოთესუბანი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ტიმოთესუბანი შეიძლება აღნიშნავდეს: