ტექნოკრატია

ტექნოკრატია (ბერძ. τέχνη „ტექნე“ — ხელობა და κράτος „კრატოს“ — მართვა, მფლობელობა) — საზოგადოება, რომელშიც ადამიანები მმართველ თანამდებობებს იკავებენ მათი კვალიფიკაციის მიხედვით (და არა მაგალითად არჩევნების გზით).