მთავარი მენიუს გახსნა

ტელეფისის ბრძოლა553 წელს ბრძოლა ეგრის-ბიზანტიისა და ირანის ჯარს შორის ეგრისის დიდი ომის დროს ტელეფისის ციხისათვის (ახლანდ. სოფ. ტოლები, სამტრედიის მუნიციპალიტეტი). ტელეფისის ციხე ბიზანტიელებს ძლიერ გამაგრებული ჰქონდათ. ირანელების სარდალმა მერმეროემ მის ასაღებად ხერხს მიმართა: ხმა გაავრცელა თითქოს უკურნებელი სენით დაავადდა და გარდაიცვალა. ბიზანტიელებმა სიფხიზლე მოადუნეს. ირანელებმა ამით ისარგებლეს და ტელეფისის ციხე მოულოდნელად აიღეს.

ლიტერატურარედაქტირება