ტაკნა (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარ სახელს ტაკნა აქვს შემდეგი მნიშვნელობები: