სტროფი [ბერძ. strophe ბრუნი] — ლიტ. ლექსში შინაარსობრივად და რიტმულად გაერთიანებული რამდენიმე (ყველაზე ხშირად ოთხი) სტრიქონი, ტაეპი, ხანა.

წინადადებაში გამოყენების ნიმუში:

  • მოსწავლეს უთუოდ დასჭირდება მრავალი სტროფის ზეპირად ცოდნა ამა თუ იმ ლექსიდან ან პოემიდან («სახალხო განათლება»).