სტილობატი (ბერძნ. stylobates) — ანტიკურ არქრიტექტურაში, ძველი ბერძნული ტაძრის საფეხურისებრი ცოკოლის (სტერეობატის) ზედაპირი, რაზედაც აწყობენ სვეტნარს. ზოგჯერ სტილობატს უწოდებენ სტერეობატის მთელ ზედა საფეხურს.

ლიტერატურა რედაქტირება