სტეფანოზ IV — ქართლის ერისმთავარი VIII ს-ის 80-იან წლებში — იოანე საბანისძის „ჰაბოს წამებიდან“ ვიგებთ, რომ ნერსე ერისმთავრის გაქცევის შემდეგ არაბებმა ერისმთავრის ხელისუფლება მის დისწულს, ანუ სტეფანოზს გადასცეს.

ლიტერატურა რედაქტირება

  • გუჩუა ვ., ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია, ტ. 9, თბ., 1985. — გვ. 567.
  • მ. ლორთქიფანიძე, რ. მეტრეველი, საქართველოს მეფეები, თბ., 2007