სტეკინგისუპრამოლეკულურ ქიმიაში არომატული მოლეკულების ისეთი განლაგება, რომელიც მოგვაგონებს დასტაში მონეტების განლაგებას და მხარდაჭერილია არომატული ურთიერთქმედებებით. ამგვარი განლაგების ყველაზე პოპულარული მაგალითი გვხვდება დნმ-ის ფუძეების მიმდევრობით წყვილებში. სტეკინგი აგრეთვე ხშირია ცილებში, როდესაც ორი შედარებით არაპოლარული რგოლი ფლობს ნაწილობრივ გადახურულ p-ორბიტალებს. ამგვარი ურთიერთქმედებების ზუსტი ბუნება (ელექტროსტატიკური თუ არაელექტროსტატიკური) დღემდე განხილვის საკითხს წარმოადგენს.

ტრინიტროფლუორინის კრისტალური სტრუქტურა, რომელიც მოლეკულურ მარწუხებში დაკავშირებულია არომატული სტეკინგ-ურთიერთქმედებების მეშვეობით.

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება