საბჭოთა კავშირის საფეხბურთო ჩემპიონატი 1954 - ენები