სამოქალაქო თავისუფლება: განსხვავება გადახედვებს შორის

}} This was the case where [[public interest litigation]] was introduced (date of ruling 15 December 1995).</ref> მედიის ცნობებზე დაყრდნობით სააპელაციო და უზენაესი სასამართლოების მოსამართლეებსაც შეუძლიათ საქმის აღძვრა.
 
ფუნდამენტური უფლებები ხაზს უსვამს თანასწორუფლებიანობას და საკუთარ მოქალაქებსთვის, მიუხედავად მათი წარმომავლობისა, უზრუნველყოფს საზოგადოებრივი ინსტიტუცებისა და უფლებების დაცვის ხელმისწავდომობას. მაშინ როდესაც სიცოცხლის უფლება და პირად ცხოვრების თავისუფლება ვრცელდება ყველა მოქალაქსითვის, სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება მხოლოდ ინდოეთის მოქალაქეებისთვის (მათ შორის არარეზიდენტები).<ref>Tayal, B.B. & Jacob, A. (2005), ''Indian History, World Developments and Civics'', p. A-25</ref> The right to equality in matters of public employment cannot be conferred to [[Indian nationality law#Overseas citizenship of India|overseas citizens of India]].<ref name="OCI">{{cite web
| url = http://rajyasabha.nic.in/legislative/amendbills/XXXIX_2003.pdf
| title = ''Citizenship (Amendment) Bill, 2003''
ადამიანის უფლებების კანონპროეტის მიღების პირველი იაპონური მცდელობად ითვლება XIX საუკუნეში შემუშავებული ე.წ. მეიჯის კონტიტუცია (1890), რომელიც პრუსიისა და დიდი ბრიტანეთის კონსტიტუციების მოდელების ნაზავს წარმოადგენდა.[17] ამ კონსტიტუციამ არასაკმარისი გავლენა მოახდინა კანონის უზენაესობის პრინციპის დამკვიდრებაში, ისვევე როგორც ზოგადად ადამიანების ყოველდღიური ცხოვრების კულტურის შეცვლაში. საბოლოოდ იაპონიის მოკლე და მიზანმიმართულმა პოლიტიკამ ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში ეს ქვეყანა აქცია საერთაშორისო და ინდივიდუალური თავისუფლების ჩემპიონად.[18][19][20]
 
მიუხედავად იაპონური კულტურასა და ლიბერალურ კონსტიტუციონალიზმის შორის არესებული განსახვავებებისა ამ სახელმწიფომ შეძლო ნაბიჯ-ნაბიჯ შეემცირებინა სასამართლო ცნებასა და უშუალო პრაქტიკას შორის არსებული სიცარიელე. 1979 წეს დეიტმა (იაპონიის პარლამენტმა) ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო კანონპროექტს მოაწერა ხელი, 1985 წელს მიიღო კანონი ქალისა და მამაკაცის თანასწორუფლებიანოს შესახებ დასაქმების სფეროში, ამას გარდა გაატარა მრავალი რეფორმა ადამიანების უფლებათა დაცვის სფეროში, რაც ერთიანი და დემოკრატიული საზოგადოების ჩამოყალიბების წინაპირობა იყო.
 
==ავსტრალია==