ავტონომია: განსხვავება გადახედვებს შორის

* Ermacora, F., Pan Ch., Volksgruppenrecht in Europa, Ethnos 46, 1995, S.15.
* ავტორთა კოლექტივის ხელმძღვანელი და პასუხისმგებელი რედაქტორი ავთანდილ დემეტრაშვილი, „კონსტიტუციური სამართალის სახელმძღვანელო“, თბილისი, 2005 წელი.
* Manisha Kumar, Difference Between Autonomous Region and Protectorate http://www.differencebetween.net/miscellaneous/politics/difference-between-autonomous-region-and-protectorate/
* საქართველოს 1921 წლის 21 თებერვლის კონსტიტუცია.
* საქართველოს 1995 წლის 24 აგვისტოს კონსტიტუცია.
* საქართველოს პარლამენტის 2007 წლის 8 მაისის დადგენილება #4735.
 
* Joint Declaration of the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the People's Republic of China on the Question of Hong Kong https://www.cmab.gov.hk/en/issues/jd2.htm
==რესურსები ინტერნეტში==
* Gary Cheung; Explainer: What is the Sino-British Joint Declaration and what does it have to do with Hong Kong’s extradition crisis? https://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/3017318/explainer-what-sino-british-joint-declaration-and-what-does
* Manisha Kumar, Difference Between Autonomous Region and Protectorate [http://www.differencebetween.net/miscellaneous/politics/difference-between-autonomous-region-and-protectorate/ Manisha Kumar, Difference Between Autonomous Region and Protectorate]
* Tim Summers; Is the Sino-British Joint Declaration dead? https://www.researchgate.net/publication/335457470_Is_the_Sino-British_Joint_Declaration_dead
* [https://www.cmab.gov.hk/en/issues/jd2.htm Joint Declaration of the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the People's Republic of China on the Question of Hong Kong] https://www.cmab.gov.hk/en/issues/jd2.htm
* Constitutional framework of Hong Kong; https://www.britannica.com/place/Hong-Kong/Government-and-society
* [https://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/3017318/explainer-what-sino-british-joint-declaration-and-what-does Gary Cheung; Explainer: What is the Sino-British Joint Declaration and what does it have to do with Hong Kong’s extradition crisis?]
* Melinda C. Shepherd; Macau's Return to China https://www.britannica.com/topic/Macaus-Return-to-China-353703
* [https://www.researchgate.net/publication/335457470_Is_the_Sino-British_Joint_Declaration_dead Tim Summers; Is the Sino-British Joint Declaration dead?]
* China and Portugal Joint Declaration on the question of Macao https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201498/volume-1498-I-25805-English.pdf
* Constitutional framework of Hong Kong; [https://www.britannica.com/place/Hong-Kong/Government-and-society Constitutional framework of Hong Kong;]
* Sophie William; Macau: China's other 'one country, two systems' regionhttps://www.bbc.com/news/world-asia-china-50832919
* Melinda C. Shepherd; Macau's Return to China [https://www.britannica.com/topic/Macaus-Return-to-China-353703 Melinda C. Shepherd; Macau's Return to China]
*„What was the Good Friday Agreement?“ https://www.bbc.co.uk/newsround/14118775
* China and Portugal Joint Declaration on the question of Macao [https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201498/volume-1498-I-25805-English.pdf China and Portugal Joint Declaration on the question of Macao]
*„Good Friday Agreement: The peace deal that ended the Northern Ireland Troubles 20 years ago“, Ben Kelly , https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/good-friday-agreement-what-is-it-northern-ireland-belfast-1998-sinn-fein-the-troubles-a8278156.html
* https://www.bbc.co.uk/newsround/14118775Sophie William; Macau: China's other 'one country, two systems' region]
* The special status of the Åland Islands https://um.fi/the-special-status-of-the-aland-islands
*[https://www.bbc.com/news/world-asia-china-50832919 „What was the Good Friday Agreement?“]
* Forging autonomy in a unitary state: the Åland Islands in Finland, Eve Hepburn (University of Edinburgh).
*[https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/good-friday-agreement-what-is-it-northern-ireland-belfast-1998-sinn-fein-the-troubles-a8278156.html „Good Friday Agreement: The peace deal that ended the Northern Ireland Troubles 20 years ago“, Ben Kelly]
* Susanne Eriksson, THE ÅLAND EXAMPLE: AUTONOMY PROTECTS A MINORITY https://finland.fi/life-society/the-example-of-aland-autonomy-as-a-minority-protector/
*[https://um.fi/the-special-status-of-the-aland-islands The special status of the Åland Islands]
* Balázs Gyimesi, South Tyrol: a model for autonomous regions? http://www.nouvelle-europe.eu/en/south-tyrol-model-autonomous-regions
*[https://finland.fi/life-society/the-example-of-aland-autonomy-as-a-minority-protector/ Susanne Eriksson, THE ÅLAND EXAMPLE: AUTONOMY PROTECTS A MINORITY]
* Eva Pföstl, Tolerance Established by Law: The Autonomy of South Tyrol in Italy http://www.mcrg.ac.in/PP40.pdf
*[http://www.nouvelle-europe.eu/en/south-tyrol-model-autonomous-regions Balázs Gyimesi, South Tyrol: a model for autonomous regions?]
* Stephen J. Larin, Marc Röggla; South Tyrol’s Autonomy Convention is not a breakthrough for participatory democracy – but it shows how power-sharing can transform conflicts. https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2016/10/20/south-tyrol-autonomy-convention/
*[http://www.mcrg.ac.in/PP40.pdf Eva Pföstl, Tolerance Established by Law: The Autonomy of South Tyrol in Italy http://www.mcrg.ac.in/PP40.pdf]
*[https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2016/10/20/south-tyrol-autonomy-convention/ Stephen J. Larin, Marc Röggla; South Tyrol’s Autonomy Convention is not a breakthrough for participatory democracy – but it shows how power-sharing can transform conflicts. https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2016/10/20/south-tyrol-autonomy-convention/]
 
[[კატეგორია:საერთაშორისო სამართალი]]