ტრანსკრიფცია: განსხვავება გადახედვებს შორის

| {{UniDécomp|10D0|0303}} / აჼ|| {{UniDécomp|0061|0303}} || ნაზალიზებული '''ა''' ('''ა'''ჼ)
|-
| {{UniDécomp|10D0|0307}}|| {{UniDécomp|0061|0307}} || ფარინგალიზებული ({{UniDécomp|10D0|0323}})
|-
| {{UniDécomp|10D0|03040308}}|| {{UniDécomp|0061|03040308}} || პალატალიზებული ''''''
|-
| {{UniDécomp|10D0|0304}}|| {{UniDécomp|0061|0304}} || მოკლე ღია ''''''
|-
| {{UniDécomp|10D0|0304}}|| {{UniDécomp|0061|0304}} || გრძელი პალატალიზებული ''''''
|-
| {{UniDécomp|10D0|0304}}|| {{UniDécomp|0061|0304}} || გრძელი ნაზალიზებული '''''' (ან)
|-
| {{UniDécomp|10D0|0304}}|| {{UniDécomp|0061|0304}} || მოკლე დახურული ''''''
|-
| ბ || ||