ინტელექტის კოეფიციენტი: განსხვავება გადახედვებს შორის

 
{{ითარგმნება}}
 
[[David C. Rowe|David Rowe]]
 
დეივიდ როუი აღნიშნავდა გენეტიკური ეფექტების ურთიერთქმედებას სოციალურ-ეკონომიკურ სტატუსთან, კერძოდ, ინტელექტის მემკვიდრეობითობა უფრო მაღალი იყო მაღალი სოციალურ-ეკონომიკური სტატუსის მქონე ოჯახებში და გაცილებით დაბალი _ დაბალი სოციალურ-ეკონომიკური სტატუსის მქონე ოჯახებში.<ref name="Rowe">{{cite journal |last1=Rowe |first1=D. C. |last2=Jacobson |first2=K. C. |year=1999 |title=Genetic and environmental influences on vocabulary IQ: parental education level as moderator |url=|journal=Child Development |volume=70 |issue=5 |pages=1151–62 |doi=10.1111/1467-8624.00084|pmid=10546338 }}</ref> აშშ-ში იგივე ეფექტი დაფიქსირებული იქნა ჩვილებში,<ref name="Tucker-Drob2011">{{cite journal | last1 = Tucker-Drob | first1 = E. M. | last2 = Rhemtulla | first2 = M. | last3 = Harden | first3 = K. P. | last4 = Turkheimer | first4 = E. | last5 = Fask | first5 = D. | year = 2011 | title = Emergence of a Gene x Socioeconomic Status Interaction on Infant Mental Ability Between 10 Months and 2 Years | url = | journal = Psychological Science | volume = 22 | issue = 1| pages = 125–33 | doi = 10.1177/0956797610392926 | pmid=21169524 | pmc=3532898}}</ref> დაბალი სასკოლო ასაკის ბავშვებში,<ref>{{cite journal |last1=Turkheimer |first1=E. |last2=Haley |first2=A. |last3=Waldron |first3=M. |last4=D'Onofrio |first4=B. |last5=Gottesman |first5=I. I. |year=2003 |title=Socioeconomic status modifies heritability of IQ in young children |url=|journal=Psychological Science |volume=14 |issue=6 |pages=623–628 |doi=10.1046/j.0956-7976.2003.psci_1475.x |pmid=14629696}}</ref> მოზარდებში<ref>{{cite journal | last1 = Harden | first1 = K. P. | last2 = Turkheimer | first2 = E. | last3 = Loehlin | first3 = J. C. | year = 2005 | title = Genotype environment interaction in adolescents' cognitive ability | doi = 10.1007/s10519-005-7287-9 | journal = Behavior Genetics | volume = 35 | issue = 6| pages = 804 }}</ref> და მოზრდილებში.<ref>{{Cite journal|title = Childhood Socioeconomic Status Amplifies Genetic Effects on Adult Intelligence|url = http://pss.sagepub.com/content/24/10/2111|journal = Psychological Science|date = 2013-10-01|issn = 0956-7976|pmid = 24002887|pages = 2111–2116|volume = 24|issue = 10|doi = 10.1177/0956797613488394|first = Timothy C.|last = Bates|first2 = Gary J.|last2 = Lewis|first3 = Alexander|last3 = Weiss}}</ref> აშშ გარეთ, ანალოგიურმა კვლევებმა ვერ აღმოაჩინა კავშირები მემკვიდრეობითობასა და სოციალურ-ეკონომიკურ სტატუსს შორის.<ref name=":0">{{Cite journal|title = Large Cross-National Differences in Gene × Socioeconomic Status Interaction on Intelligence|url = http://pss.sagepub.com/content/early/2015/12/14/0956797615612727|journal = Psychological Science|volume = 27|issue = 2|date = 2015-12-15|issn = 0956-7976|pmid = 26671911|pages = 138–149|doi = 10.1177/0956797615612727|first = Elliot M.|last = Tucker-Drob|first2 = Timothy C.|last2 = Bates|pmc = 4749462}}</ref> ზოგიერთი ეფექტი შეიძლება საპირისპირო ნიშნითაც ხორციელდებოდეს აშშ საზღვრებს გარეთ.<ref name=":0" /><ref name="Hanscombe2012">{{cite journal |last1=Hanscombe |first1=K. B. |last2=Trzaskowski |first2=M. |last3=Haworth |first3=C. M. |last4=Davis |first4=O. S. |last5=Dale |first5=P. S. |last6=Plomin |first6=R. |year=2012 |title=Socioeconomic Status (SES) and Children's Intelligence (IQ): In a UK-Representative Sample SES Moderates the Environmental, Not Genetic, Effect on IQ. |url=|journal=PLoS ONE |volume=7 |issue=2 |page=e30320 |doi=10.1371/journal.pone.0030320 |pmid=22312423 |pmc=3270016|bibcode=2012PLoSO...730320H }}</ref>
 
Dickens and Flynn (2001) have argued that genes for high IQ initiate an environment-shaping [[feedback|feedback cycle]], with genetic effects causing bright children to seek out more stimulating environments that then further increase their IQ. In Dickens' model, environment effects are modeled as decaying over time. In this model, the Flynn effect can be explained by an increase in environmental stimulation independent of it being sought out by individuals. The authors suggest that programs aiming to increase IQ would be most likely to produce long-term IQ gains if they enduringly raised children's drive to seek out cognitively demanding experiences.<ref name="DickensFlynn2001">{{cite journal |last1=Dickens |first1=William T. |last2=Flynn |first2=James R. |title=Heritability estimates versus large environmental effects: The IQ paradox resolved. |journal=Psychological Review |volume=108 |issue=2 |pages=346–69 |year=2001 |pmid=11381833 |doi=10.1037/0033-295X.108.2.346|url=http://www.apa.org/journals/features/rev1082346.pdf |citeseerx=10.1.1.139.2436 }}</ref><ref>{{cite journal|first1=William T. |last1=Dickens |first2=James R. |last2=Flynn |url=http://www.brookings.edu/views/papers/dickens/20020205.pdf |title=The IQ Paradox: Still Resolved |journal=Psychological Review |volume=109 |issue=4 |year=2002 |doi=10.1037/0033-295x.109.4.764 |pages=764–771 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20070319031706/http://www.brookings.edu/views/papers/dickens/20020205.pdf |archivedate=2007-03-19 |df= }}</ref>
 
==რესურსები ინტერნეტში==