მთავარი მენიუს გახსნა

ცვლილებები

მომხმარებელმა Gaga.vaa გვერდი „ნიკოლოზ მარი“ გადაიტანა გვერდზე „ნიკო მარი“ გადამისამართებაზე