დახმარება:მცირე რედაქტირება: განსხვავება გადახედვებს შორის

ნიკოლოზ გვალია 1-ის რედაქტირებები გაუქმდა; აღდგა MIKHEIL-ის მიერ რედ...
(/* გასათვალისწინებელი * წყაროს (ვიკიტექსტის) ნებისმიერი ცვლილება, თუნდაც)
(ნიკოლოზ გვალია 1-ის რედაქტირებები გაუქმდა; აღდგა MIKHEIL-ის მიერ რედ...)
* [[ვიკიპედია:ვანდალიზმი|ვანდალიზმის]] გაუქმება
 
==გასათვალისწინებელი==
=
* წყაროს ([[დახმარება:ვიკიტექსტი|ვიკიტექსტის]]) ნებისმიერი ცვლილება, თუნდაც ეს გვერდის [[HTML]]-ში საბოლოო წარმოდგენაზე გავლენას არ ახდენდეს (თუ, მაგალითად, ხდება ჰაერის ან სიტყვის ქვმოთქვემოთ, ახალ ხაზზე ჩამოწევა), მონაცემთა ბაზასთან მიმართებაში, მაინც ცვლილებად ითვლება.
* მნიშვნელოვანი შესწორების მცირე შესწორებით მონიშვნა [[ვიკიპედია:ეტიკეტი|ეტიკეტის]] დარღვევად ითვლება, განსაკუთრებით მაშინ, თუ ასეთი ცვლილება ტექსტის ნაწილის წაშლას გულისხმობს.
* [[დახმარება:ცვლილებების გაუქმება|გვერდის აღდგენა/ცვლილებების გაუქმება]], უმრავლეს შემთხვევაში, არ ითვლება მცირე შესწორებად. როდესაც გვერდის სტატუსი განხილვის პროცესშია, განსაკუთრებით მაშინ, თუ „[[ვიკიპედია:რედაქტირების ომი|რედაქტირების ომი]]“ მძვინვარებს, უმჯობესია საერთოდ არცერთი სახის ცვლილება არ მოინიშნოს, როგორც მცირე. აშკარა ვანდალიზმის გაუქმება ამ შემთხვევაში გამონაკლისია.
* თუკი ''შემთხვევით'' ცვლილება მცირე შესწორებად მონიშნეთ და სინამდვილეში მნიშვნელოვანი შესწორება განახორციელეთ, საჭიროა მეორე, ანუ [[დახმარება:ფუჭი რედაქტირება|ფუჭი რედაქტირება]], სადაც [[დახმარება:რეზიუმეს ველი|რეზიუმეს ველში]] მიეთითება, რომ წინა რედაქტირება მნიშვნელოვანი იყო. რადგან ამ მიზნის განსახორციელებლად საჭიროა უმნიშვნელო შესწორება, რედაქტირების ფანჯრის გახსნა და მისი ცვლილებების გარეშე დამახსოვრება უსარგებლო იქნება; არც წინადადების ბოლოს დამატებული ცარიელი ადგილი და გვერდის ბოლოს ახალი ხაზი გამოდგება — ასეთ შემთხვევებში ცვლილებები უ=გასათვალისწინებელი==ქმდებაუქმდება და რეზიუმე უგულვებელყოფილია. თუმცა, შესაძლებელია, მაგალითად, ორ სიტყვას შორის დამატებითი ადგილის გამოტოვება ან რომელიმე სიტყვის ახალ ხაზზე ჩამოწევა. ეს ცვლილებები ინახება ვიკიტექსტში და ერთგვარ ცვლილებებად ითვლებიან, თუმცა გვერდის საბოლოო იერსახეზე გავლენას არ ახდენენ.
* სასურველია ნებისმიერი მოსაზრება იმის შესახებ, თუ რა შეიძლება ჩაითვალოს მცირე შესწორებად, წინასწარ იყოს განხილული სტატიის განხილვის გვერდზე ან სხვა რედაქტორებთან ისე, რომ თავიდან იქნას აცილებული სიტყვიერი ომი („მგონი თქვენ მიერ შეტანილი ცვლილება მთლად უმნიშვნელო არ ყოფილა — შესაძლოა ზედმეტად მგრძნობიარე ვარ“). There is a grey area, and many contributors will appreciate feedback on whether they've got it right.
 
* [[დახმარება:ფუჭი რედაქტირება|ფუჭი რედაქტირება]]
* [[დახმარება:რედაქტირება|გვერდის რედაქტირება]]
* [[დახმარება:დაკავშირებული ცვლილებები|დაკავშირებული ცვლილებები]]
* [[დახმარება:დაბვვჰტფგჰფ
* [[დახმარება:რეზიუმე|რეზიუმეს ველი]]
 
==ვიკიპედიასთან დაკავშირებული დახმარება==
 
===საკამათო გვერდი===
გარკვეული სახის ცვლილებები საკამათო გვერდებზე შეუძლებელია მოინიშნოს, როგორც მცირე. როდესაც გვერდის შესახებ მიმდინარეობს კამათი და განსაკუთრებით კი მაშინ, როდესაც [[ვიკიპედია:რედაქტირების ომი|რედაქტირების ომია]] გაჩაღებული, უმჯობესია '''არცერთი''' ცვლილება '''არ''' მოინიშნოს, როგორც მცირე, თუ არ ხართ დარწმუნებული, რომ ყველა დანარჩენი რედაქტორიც მას მცირე შესწორებად ჩათვლის. მაგალითად, გამოტოვებული ასოს ჩასწორება და მისთ.
 
===შეზღუდვები სისტემაში არმყოფი მომხმარებლებისთვის===
სისტემაში არმყოფი მომხმარებლებისთვის შეუძლებელია ცვლილებების მცირე შესწორებად მონიშვნა. ამის მიზეზი ის არის, რომ [[ვიკიპედია:ვანდალიზმი|ვანდალიზმი]] შესაძლოა თავისუფლად მოინიშნოს, როგორც მცირე შესწორება, რაც მის აღმოჩენას გარკვეული დროით გააჭიანურებს. ეს შეზღუდვა [[ვიკიპედია:რატომ უნდა შევქმნათ ანგარიში|სისტემაში შესვლის]] კიდევ ერთი მიზეზია.
 
===დაკავშირებული გვერდები===
* [[ვიკიპედია:გვერდის რედაქტირება]]