შუშანიკის წამება: განსხვავება გადახედვებს შორის

176.221.134.209-ის რედაქტირებები გაუქმდა; აღდგა Henry McClean-ის მიერ რედაქტირებული ვერ...
(176.221.134.209-ის რედაქტირებები გაუქმდა; აღდგა Henry McClean-ის მიერ რედაქტირებული ვერ...)
== „შუშანიკის წამების“ ისტორიული მნიშვნელობა ==
 
ნაწარმოებში ჩანს, რომ ქალები და მამაკაცები მე-5 საუკუნეში ერთად არ ჭამდნენ საჭმელს: „''ოდეს ყოფილ არს აქამომდე, თუმცა მამათა და დედათა ერთად ეჭამა პური''“ — ამბობს დედოფალი. ქალი გარეთ თავდაუბურავი არ გადიოდა: „''მოჰყვანდა წმიდაჲ შუშანიკ უხამური და თმაგარდატევებული, ვითარცა ერთი ვინმე შეურაცხთაგანი და ვერვინ იკადრა თავსა მისსა დაბურვად''“.
ნაწარმოებში ჩანს რომ შუშანიკს გამაზდეანებულ ვარსქაენთან არ სურს ერთად ჭამოს პური რადგან ამით დაარღვევს ქრისტიანობას და შეუერთდება ვარსქენის საქმეებს:
„''ოდეს ყოფილ არს აქამომდე, თუმცა მამათა და დედათა ერთად ეჭამა პური''“ — ამბობს დედოფალი. ქალი გარეთ თავდაუბურავი არ გადიოდა: „''მოჰყვანდა წმიდაჲ შუშანიკ უხამური და თმაგარდატევებული, ვითარცა ერთი ვინმე შეურაცხთაგანი და ვერვინ იკადრა თავსა მისსა დაბურვად''“.
 
ნაწარმოებიდან ვგებულობთ, რომ ქართულად უკვე არსებობდა „ევანგელე“ ანუ სახარება და მოწამეთა ღვაწლის ამსახველი წიგნები. ისტორიული მნიშვნელობა აქვს [[ანტიოქია|ანტიოქიის]] პალეკარტსაც. ეს იყო უსახელო ჩასაცმელი, მოსასხამი. იქიდან გამომდინარე, რომ შუშანიკს ანტიოქიის პალეკარტი ეცვა, ვხვდებით, რომ საქართველოს სავაჭრო ურთიერთობა ჰქონდა [[სირია]]სთან, რომლის ერთ-ერთი ქალაქი ანტიოქიაა და ეს პალეკარტიც იქიდან არის.